Galleri Danart på Österlen

Galleri Danart har sitt säte på Österlen och i Stockholm. Vi förmedlar och säljer grafik, måleri och skulptur av främst svenska konstnärer men även valda namn från våra grannländer.

Dan Markdalen

Gallerieverksamheten i Glimminge upphör!

Från och med våren 2017 gäller inte längre Gallerilokalen i Glimminge!

Jag kommer uteslutande bedriva en uppsökande verksamhet med inriktning på utsmyckning/gestaltning av offentliga miljöer,

samt att anordna visningar på/hos landets konstföreningar. Naturligtvis även till privatpersoner som finner galleriets konstnärer intressanta!

Jag kommer att vara uppdaterad på bred front och alltid har ett rikt sortiment av det bästa som görs i vårt land idag

samt valda konstnärer från våra grannländer.

Alltså ungefär som idag fast utan en regelbunden utställningsverksamhet.

Kunden kommer även framledes ha tillgång till

< Våga Se konst-vänner > och dess medlemsblad!