Mari Rantanen

 

Danart startade sin verksamheten 1988 och har sedan dess haft uppsökande
verksamhet över hela landet. Landsting, kommuner och
konstföreningar är Galleri Danarts Österlens främsta kundgrupp.
Vi är representant för  Våga Se Konst-Vänner och servar dess ca: 4000 medlemmar årligen.

 

Här kommer några konstnärer som ni hittar på Galleriet

Modhir Ahmed
Maria Bajt
Håkan Berg
Kerstin Bergman
Lucia Briones Malm
Mattias Bäcklin
Ove Carlson
Jacob Dahlgren
Ann Edholm
Torsten Erasmie
Betty Cristine Fog
John E Franzén
Ann Frössén
Ulf Gripenholm
Owe Gustafson
Magnus NUG Gustavsson
Lis Gram
Patrik Gyllander
Bertil Hansson
Arnold Hagström
Kerstin Hedman
Curt Hillfon
Helene Hortlund
Bent Holstein
Rolf Håkansson
Monica Höll
Svenerik Jacobsson
Mia Jarnsjö
Peter Johansson
Emma Karp Lundström
Anders Kappel
Jannis Karydakis
Eva Kerek
Nina Kerola
Mikael Kihlman
Fia Kvissberg
Stephen Lawlor
Tuula Lehtinen
Ulf Lundkvits
Lise Lundgren
Gunilla Lundstedt
Hasse Lindroth
Ann Makander
Harri Monni
Johannes Nielsen
KG Nilson
Lars Nyberg
Ilkka Pärni
Pontus Pettersson
Mats Pehrson
Olle Qvennerstedt
Mari Rantanen (Bilden ovan texten)
Lars Rylander
Sandersson
Staffan Schönberg
Agneta Strindinger
Urban Sjöberg
Anna Svensson
Astrid Sylwan
Bo Swenson
Magdolna Szabó
Kristina Thun
Laggar Jan Tigerstrand
Kjeld Ulrich
Catharina Warme
Örjan Wikström
Lars Wikström
Jukka Vänttinen
Ola Åstrand